Мемлекеттілік перевод

 

 

 

 

Мемлекеттлк дстрд тередгн паш ету, оны айрыша атап ту ХХ асырды екнш жартысынан бастап жи байала бастады. Казахско-русский онлайн словарь. Оригинал Транслитерация. Натали Знаток (401), закрыт 6 лет назад. Мемлекет трысынан Помогите с переводом на русский: "Барлы мемлекеттк органдара аза" Ответы: 1. Алтын кн аспаны, Алтын дн даласы, Ерлкт дастаны, Елме арашы! Мемлекет — белгл бр аумаа иелк етп, сол жердег халыты еркн дамуына ммкндк беретн, оам табиатынан туындайтын орта стерд атаруа ажетт азастан Республикасыны Конституциясы мемлекетмзд егемендг мен туелсздгн баянды етт. азастан Республикасыны Мемлекеттк рмздер туралы. Показаны страницы 1. Государственное учреждение. мемлекеттлк. МЕМЛЕКЕТТК ТЛ- аза тл. мемлекеттк. Кмектес. мемлекеттк. Материал из Викисловаря. государственные закупки. Здесь вы найдете перевод слова Мемлекеттлк с казахского языка на русский. мемлекеттк сатып алу.

Мемлекеттк мекемес. Мемлекетт пайда болу себептер, белглер мемлекеттлк - государственность, казахско-русский словарь, перевод слова мемлекеттлк, обозначение мемлекеттлк, перевестиКазахско-русский онлайн словарь. э к о н. мемлекеттк перевод в словаре казахский - русский государство. Тл дегенмз адамды адаммен, халыты халыпен жаындастыратын ерекше рал. Государственный Гимн Республики Казахстан на казахском и русском языке (дословный и литературный переводы). Перейти к: навигация, поиск.Морфологические и синтаксические свойства. Бгнг тада азастан экономикасыны жадайы елеулi дрежеде табии ресурстар секторындаы ахуалмен аныталады. детте мемлекет негзн раушы р жерд байыры иес болып саналатын халыты тл мемлекеттк тл болып бектлед. мемлекеттк сатып алу. Просмотры: 944. Определение термина мемлекеттк. Сайлау — сайланбалы мемлекеттк лауазымдараадамтадаунауаны.

Сол себепт бздер достыты ралы жне елмздег брлкт негз ретнде тлд ерекше рметтеумз керек. азастан Республикасыны конституциясында «аза тл- .Р мемлекеттк тл» деп жазылан. "Тараз аласы кмдгн рылыс блм" мемлекеттк мекемес Сзд тншзд арастырып мемлекеттк — меншк. государственный. Перейти к: навигация, поиск.Морфологические и синтаксические свойства. Оны авторы белгл суретш Шкен Ниязбеков. (аза мемлекеттк лтты университет ылыми кеесн 1992 жылы 24 арашадаы 3 хаттамасы). аза тл осы мемлекетт тпклкт трындары азатардан баса ытай, Монолия, Иран, Ауанстан, Тркия мемлекеттер мен ТМД-ны Ресей, збекстан Что такое мемлекеттк. Оны шнде, саяси мемлекеттк ызметшлер саны 7, «А» корпусыны мемлекетткунитарлы мемлекет — мемлекеттк немесе лтты-мемлекеттк рылысты бр тр. мемлекет млк государственное имущество Нрслтан Назарбаев Керей мен Жнбек хандар жайлы тек осы жолы ана айтып отыран жо. мемлекеттлк. «Отдел образования акимата города костаная». азастан мемлекетн егемендг мына белглермен сипатталады: азастан мемлекетн АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТК ТУЫ Жалпы техникалы шарттар.4 Осы стандартта «азастан Республикасыны мемлекеттк нышандары туралы» 4.06.2007 ж. Здесь вы найдете перевод слова мемлекеттк с казахского языка на русский. Надеемся, это поможет Вам в изучении языков. Олар мемлекеттк бйрыын орындауа, мемлекетт белглеген тртбн сатауа р бзбауа мндеттенед. Мемлекеттк тл - мемлекеттк ызметте. Дл осы кн 1991 жылы азастан Республикасы мемлекетн егемендг мен туелсздг туралы За Мемлекет, азаматты оам жне ыты мемлекет. Найдено 0 предложения с фразой мемлекеттлк.Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютерамемлекеттлк - это Что такое мемлекеттлк?kazakhrussian.academic.ru//Казахско-русский словарь. Ту мемлекетт егемендк пен брттастыты блдретн басты рмздерн бр. Тл туралы алашы заы 1989 жылы 22 ыркйекте кабылданды. Значение слова мемлекеттк.Толкование слова мемлекеттк. мемлекеттктер, мемлекеттктерд. Надеемся, это поможет Вам в изучении языков. 1. азастан Республикасыны Мемлекеттк нраны - Государственный Гимн Республики Казахстан. перевод слов, содержащих мемлекеттк, с казахского языка на русский язык в других словарях (первые 10 слов). мемлекеттлк. Белгл бр мемлекетке тиесл барлы байлыт ар мен млктер.Мемлекеттк сапа белгс. Мемлекет туралы, оны оамдаы мн мен рл туралы мселе — саяси ылымдаы Туелсз азастанны Мемлекеттк туы ресми трде 1992 жылы абылданды. Республикалы бюджет тсiмдерiнi табии ресурстардан перевод мемлекеттк.(-г) государственность- государственный- мемлекеттк академиялы театр государственный академический театр- мемлекеттк бюджет азастан Республикасы Конституциясыны 7 бабына сйкес азастан Республикасындаы мемлекеттк тл- аза тл. Мемлекеттк оркестр - Р Мемлекеттк нраны. Толкование Перевод.Другие книги по запросу «мемлекеттлк» >>.

мемлекет рды создал государство. Материал из Викисловаря. мемлекеттк нран государственный гимн Мемлекеттк тл мемлекеттк рмздерд бр болып табылады.йткен мемлекеттк тлде мемлекеттк дрежеде маызы бар жаттар жазылады. Опубликовано на Министерство юстицииазрг тада барлы мемлекеттк органдарда с жргзу мемлекеттк тлде алыптасуына. азастан Республикасыны Мемлекеттк нраны. мемлекеттк. Мемлекетке тиесл аумата брде бр йым Мемлекеттк тл - туелсз елд негзг рмздерн бр.Демек, мемлекеттк тл де - мемлекетт негзг атрибуттарыны бр. Зат есм.мемлекеттк, мемлекетткт. 16 желтосанда азастандытар басты лтты ел мерекес Туелсздк кнн тойлайды. «Флаг» термин «vlag» деген нидерланд сзнен шыан жне белгленген клем мен тстегМемлекеттк бадарламалар Бас дргерд блогы Мемлекеттк ызметтер -- Мемлекеттк ызметтерд тiзбес -- Мемлекеттк ызмет крсету стандарттары Мемлекеттлк сабатастыы. Мемлекеттк Тл , мртебес конституцияда бектлген, мемлекеттк мекемелерде с-ааздар осы тлде жргзлед. мемлекеттк. Формы слова. Оны авторы белгл суретш Шкен Ниязбеков. Anthem of the Kazakh Soviet Socialist Republic (аза Советтiк Социалистк Республикасыны мемлекеттк нраны). Мемлекет ымы жне оны негзг белглер. мемлекеттк академиялы театр государственный академический театр. мемлекеттлк. Азаматтарды саясат пен мемлекеттк басаруаатсалысуыныеклемдрнатынысаныболыптабылады.. Туелсз азастанны Мемлекеттк туы ресми трде 1992 жылы абылданды. мемлекеттк.

Новое на сайте:


Copyright © 2017